Medveten Insikt

SweFlagEngFlag  

banner företag privat

 

 | Ledarskap | Stresshantering | Mindfulness | Personlig Coaching |

Välkommen till Medveten Insikt

Vägen till välmående och framgång går via dig. På bara hundra år har industrialismen medfört fler förändringar i människans liv än vad hundratusentals år har gjort tidigare. Nu har vi gått in i nästa fas; IT-samhället där vi dessutom rör oss gränslöst över världen och färdas nära nog snabbare än tanken.

Nackdelen är att vi inte alltid hänger med själva. Det är inte lätt att vara företagsledare idag. Det är heller inte lätt att vara anställd. För att göra ett företag lönsamt i en alltmer konkorrens- och konjunkturkänslig värld krävs ibland en övermänsklig effektivitet. Den enskilda människan, oavsett om hon sitter i ledarskapsposition eller är anställd, känner sig ofta maktlös och oförmögen att hinna med.

En av de största orsakerna till känslan av stress är känslan av att inte hinna avsluta projekt innan nästa tar vid. Det blir en oändlig räcka uppgifter som läggs på utan slut. Ett bra sätt att motverka ohälsa och negativ stress är att satsa på förebyggande aktiviter.

Medveten Insikt riktar främst in oss på de psykiska, sociala och kulturella faktorerna. När det gäller att arbeta med dessa grundpelare så är viljan och motivationen en avgörande faktor. För att det ska bli ett konkret resultat av investerat arbete är den egna viljan helt avgörande för en utveckling, förändring och positiv skillnad.

Medveten Insikt fungerar som en ständig samarbetspartner till företag. Vi arbetar med den mänskliga potentialen, resursen och organisationsutveckling. Vi ser inte bara till problemen utan försöker i mesta möjliga mån också ta vara på det som är bra i ett företag för att kunna bibehålla och vidareutveckla det.

Vi använder oss av många olika metoder för att stärka human kapitalet i alla led. Vi hjälper till att synliggöra våra mänskliga mekanismer och behov och visar på vikten av att varva ner, reflektera och slappna av för att få tillgång till mer av vår mänskliga potential.

Du är välkommen att tillsammans med Medveten Insikt vidareutveckla ditt företag. Vi vet att människor som mår bra också jobbar bra.

 

Bild på Pernilla här.