Medveten Insikt

SweFlagEngFlag  

banner företag privat

 

 | Ledarskap | Stresshantering | Mindfulness | Personlig Coaching |

Ledarskap

Medveten Insikt erbjuder tjänster som ger dig möjlighet att lyfta fram och utveckla dina egna inneboende ledaregenskaper. Grunden för ett gott ledarskap är att hela tiden öka medvetenheten om hur man själv är som människa - ledare och hur det egna beteendet påverkar oss själva och andra.

Konsten att leda med motivation och engagemang och få alla att gå åt samma håll är positivt för samhällets utveckling. Men det har inte alltid gjort det lättare att leda ett företag. Det faktum att alla ska ha rätt att säga sin mening är en tillgång för starka och säkra företagsledningar. Men det är också viktigt att våga ta ledningen och tydligt staka ut vägen.

Medveten Insikt arbetar med chefs och ledarstöd, både individuellt och i grupp. Vi gör olika kartläggningar och följer sedan upp med olika skräddarsydda insatser. För optimalt resultat arbetar vi på flera nivåer; individ, grupp, chefs/ledarnivå och organisationsnivå. Helhetsperspektivet är en grundpelare för oss på Medveten Insikt. Med detta kan vi utläsa hur företaget fungerar inom flera led och motverka om företaget av ohejdad vana fastnat i gamla spår. Det är inte alltid problemen som är ett hinder utan oförmågan att se möjligheterna.

Som konsult har jag en neutral distans, som gör det lättare att se var förändringar kan ske. Medveten Insikt ser till utvecklingspotentialen hos våra kunder och vidareutvecklar det som redan är bra.

Det handlar om möjligheter. Möjligheten att utveckla ett öppet och undersökande arbetsklimat. Förmågan att bygga ett handlingskraftigt ledarskap. Konsten att driva en organisation som skapar positiva upplevelser. I grunden är det en fråga om att gå från ord till handling och starta den goda spiralen. Just därför krävs det konstruktiva nytänkare som bryter mark och ger stöd i ledarskapets utveckling.

I den rollen trivs vi på Medveten Insikt bäst. Vi erbjuder inte bara kunskap och erfarenhet i en unik kombination. Med levnadsvisdom, humor, empati och livsglädje ger vi näring till den goda spiralen. Medveten Insikt vänder sig till företag och erbjuder ett skräddarsytt kvalificerat konsultstöd till organisationer som vill utveckla handlingskraft hos personer i ledande befattning.

Medveten Insikt ger nya förutsättningar för ledar- och medarbetarskapet att bli mer handlingskraftigt och framgångsrikt och i slutändan en organisation som skapar positiva upplevelser och blir en sundare, effektivare och attraktivare plats att arbeta på.

Fördjupning ledarskap...

Bild på Pernilla här.

Utbildning för dagens och morgondagens ledare

För ytterligare information kontakta beteendevetare Pernilla Gäverth 070-9429242 eller genom e-mail: Medveten.insikt@gmail.com

Kursinnehåll...