Medveten Insikt

SweFlagEngFlag  

banner företag privat

 

 | Ledarskap | Stresshantering | Mindfulness | Personlig Coaching |

Personlig Coaching

Modet att möta sig själv:
”det gäller att ha modet att vara den man är och att inte tappa modet för att man är den man är.”
Den stora utmaningen för var och en är att ta sig tiden och modet att möta sig själv. Att våga bli medveten om vad och hur jag gör och är och sen ta ansvar för vad jag vill göra och hur jag vill vara leder till mer insikt och medvetna val i olika situationer.

Det är det enkla som är det svåra. Genom att bli medveten om sina behov och reaktioner kan man se när man t ex går in i försvarsposition eller när man löser situationer på ett mer konstruktivt sätt.

Syftet är inte att vi ska bli perfekta. Syftet är att bli vad vi är. Så mycket mer än en perfekt yta, nämligen en genuin människa. Varför öva egenskaper som man redan känner så väl, varför inte pröva något nytt, undersöka det man är ovan på, gå utanför trygghetsramarna och utvecklas. Vad kan vara viktigare än detta?

Att ta ansvar för sitt liv och därmed sitt ledarskap. Att ta ansvar betyder att svara an till det som sker i omgivningen och det som sker i en själv och man ger ifrån sig en respons; svarar an. ”Om jag bestämmer mig för att ta makten i mitt eget liv så händer något gräsligt, jag har ingen att skylla på”. Makt att förändra, makt att leda sig själv. Vi är alla ledare för oss själva. Vi kan aldrig ändra andra, än mindre beordra en förändring. Vi har bara makt att förändra oss själva. En fullt möjlig förändring, men svår. Här kan Medveten Insikt bidra med stöd och coaching. Vi coachar genom att ställa frågor och att visa på olika perspektiv.

Vi har alla våra egna lösningar och svar inom oss, vi kan hjälpa till och belysa och ställa frågor utifrån flera perspektiv så att det egna seendet blir vidare och öppnare. Vi kan visa på personliga resurser och på så sätt stötta en personlig utveckling av de sidor som finns och lyfta fram resurser som personen själv inte ser.

Bild på Pernilla här.

Medveten Insikt – en mötesplats

För ytterligare information kontakta beteendevetare Pernilla Gäverth 070-9429242 eller genom e-mail: Medveten.insikt@gmail.com

Tjänstens innehåll...