Medveten Insikt

SweFlagEngFlag  

banner företag privat

 

 | Ledarskap | Stresshantering | Mindfulness | Personlig Coaching |

Mindfulness

Vad är Mindfulness?
Mindfulness är från början en mångtusenårig meditationstradition med ursprung i zenbuddismen. Under 1970-talet började metoden, då avskalad från religion, att användas i stressreducerande program i USA med mycket gott resultat. På 2000-talet kom metoden på allvar till Skandinavien och det bedrivs en intensiv forskning på dess effekt.

Det har gjorts olika försök att översätta Mindfulness till svenska. Den mest använda översättningen är ”medveten närvaro”. Det handlar helt enkelt om att träna upp förmågan att leva i nuet. Mycket av vår stress idag handlar om ältande över saker som hände igår eller saker som kanske ska hända imorgon. Vi är hela tiden på väg och tappar ofta bort det som sker i ögonblicket. Vi tränar tillsammans både förhållningssätt och praktiska övningar. Mycket fokus ligger på att träna uppmärksamheten via andningen.

Att träna Mindfulness kräver en egen regelbunden insats – effekten kommer inte av enstaka övningstillfällen precis som vid all annan träning! Till sin hjälp kan man använda CD-skivor med instruktioner och det är en fördel att ha tillgång till en handledare/instruktör.
Forskning har visat en hel del positiva effekter av Mindfulness:

  • Minskade stressymptom
  • Minskad smärta
  • Minskad nedstämdhet/oro
  • Ökad koncentrationsförmåga
  • Starkare immunförsvar
  • Förbättrad sömn
  • Ökad livskvalitet

Forskning har även visat att flitiga utövare får en mätbar förskjutning av hjärnaktivitet från den del av hjärnan som registrerar oro, rädsla, nedstämdhet, ilska och stress till den del som registrerar lycka, lugn och ro och välbefinnande.

Fördjupning om mindfulness...

 

Bild på Pernilla här.


För ytterligare information kontakta beteendevetare Pernilla Gäverth 070-9429242 eller genom e-mail: Medveten.insikt@gmail.com

 

Kundkommentarer...