Medveten Insikt

SweFlagEngFlag  

banner företag privat

 

 | Mindfulness | Stresshantering | Personlig utveckling |

Välkommen till Medveten Insikt

Humor och glädje i livet är ett förhållningssätt. Det är inte alltid man ser glaset som halvfullt utan upplever det som halvtomt. Det kan ha med ork att göra eller ett invant synsätt. Men det går att omprogrammera oss till positivare tankar.

Det tar i regel flera år att ändra ett invant beteende eller ändra livsstil. Här behövs både kunskap, förståelse och tålamod. Många gånger behövs också hjälp på vägen. Att arbeta och vistas i en miljö som bejakar positivitet och personlig utveckling är en direkt hälsobefrämjande förmån.

En av de viktiga aspekterna för att vi skall må bra är att ha känslan av att kunna påverka. I detta ligger också den allt mer livsviktiga förmågan att sortera och säga nej. Att medvetet sätta gränser för att minska risken för negativ stress och ohälsa. I detta arbete behövs mod och lyhördhet.

Bild på Pernilla här.