Medveten Insikt

SweFlagEngFlag  

banner företag privat

Bild på Pernilla här.

Pernilla Gäverth, Beteendevetare och Mindfulnessinstruktör.

 

 

 

 

Pernilla Gäverth

Jag är utbildad Beteendevetare (sociologi, pedagogik, organisationsteori) och Mindfulnessinstruktör med många års erfarenhet av arbete inom stresshantering, grupp och ledarutveckling, personlig utveckling/coaching, karriärvägledning samt rehabilitering.

Min drivkraft är att se hur människor frigör sig och upptäcker allt mer av sina inneboende förmågor och möjligheter. Att få finnas med och "öppna upp", stötta, utmana och coacha i denna process ger mig en enorm inspiration och glädje.

 

Vision

Medveten Insikts vision är att förbättra våra kunders medvetenhet kring vår mänskliga kapacitet och potential. Vi vill bidra till ett mänskligt gott samhälle att leva och verka i.


Affärsidé

Genom att lära känna dig och din organisations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i både arbetsliv och privatliv.


Värderingar

Medveten Insikt är en värderingsstyrd organisation där vår värdegrund genomsyrar vårt sätt att arbeta i både tanke, ord och handling. Våra värderingar är lyhördhet, omtänksamhet, affärsmässighet, medmänsklighet, kvalitet, ärlighet och glädje.


Insatser efter behov

Eftersom varje organisation, företag och människa är unik anpassas våra insatser alltid till uppdragsgivarens särskilda behov. Ofta ingår i våra uppdrag att analysera och lyfta fram gemensamma grundvärderingar samt att förtydliga och förankra dessa i människan, organisationen och omvärlden.

I våra tjänster, både skräddarsydda och öppna, arbetar vi med att skapa starka team och hjälper den enskilde att utveckla sina egenskaper och komplettera med det som saknas. Genom insikt, träning och reflektion utvecklar deltagarna sig själva och sitt personliga ledarskap.